KHOÁ HỌC ONLINE: IELTS 1 (3.0 - 4.0+)

KHÓA HỌC IELTS 1 (IELTS FOUNDATION / PRE-IELTS)

Mô tả khóa học 

Khóa học dự bị IELTS là sự chuyển tiếp từ khóa học tiếng Anh tổng quát sang những khóa học tiếng Anh học thuật. Khóa học trang bị cho người học kiến thức tổng quan về bài thi IELTS học thuật, giúp người học làm quen với định dạng bài thi, những dạng câu hỏi của từng kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết. Trong khóa học này, người học được cung cấp kiến thức về những kỹ năng cơ bản của tiếng Anh học thuật, đồng thời được trau dồi thêm vốn ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng ở trình độ A2 (theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu - CEFR). 

Đối tượng học viên 

Khóa học được thiết kế dành cho:

 • Học viên đã hoàn thành khóa học tiếng Anh tổng quát

 • Học viên đang ở mức điểm 3.0-3.5

 • Học viên có mong muốn thi IELTS nhưng chưa có kế hoạch và chiến lược học cụ thể

Mục tiêu của khóa học 

Kết thúc khóa học, người học sẽ có thể:

 • Nắm được định dạng của một bài thi IELTS học thuật;

 • Nhận diện được các dạng câu hỏi của bài thi từng kỹ năng;

 • Vận dụng thành thạo vốn từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm cơ bản ở trình độ A2;

 • Kỹ năng Nghe: có thể hiểu được nội dung các đoạn hội thoại có tốc độ nói vừa phải, chủ đề quen thuộc;

 • Kỹ năng Đọc: có thể hiểu được nội dung các đoạn văn có độ dài vừa phải, chủ đề quen thuộc;

 • Kỹ năng Nói: có thể trả lời những câu hỏi về những chủ đề quen thuộc, phát âm. được những âm khó và hình thành ý thức về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu;

 • Kỹ năng Viết: có thể xử lý đề bài, trả lời được một số ý trong đề bài;

 • Sẵn sàng cho khóa học IELTS 4.0-5.0.

Chương trình khung & Chương trình chi tiết

Buổi 

Nội dung 

Chủ đề

Chi tiết

Bài tập về nhà

1.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 1A

Student’s life

Intro to IELTS Reading & Writing tests

Reading: short answer, table completion, classification questions

Writing: describing a person

Vocabulary & Grammar Development

Day 1: Reading

Day 2: Writing

Day 3: Vocabulary

2.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 1B

Student’s life

Intro to IELTS Listening & Speaking tests

Listening: listening for specific information, listening for gist. Exam information: Section one.

Speaking: talking about school, correct sentence stress. Skills: Checking and confirming information.

Exam information and tips: Part 1(Topic: Talking about school)

Vocabulary & Grammar Development

Day 4: Listening

Day 5: Speaking

Day 6: Grammar

Day 7: Mini test 1

3.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 2A

Daily routines

Reading: skimming skills, table completion, heading matching, summary completion questions

Writing: describing routines and procedure 

Vocabulary & Grammar Development

Day 8: Reading

Day 9: Writing

Day 10: Vocabulary

4.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 2B

Daily routines

Listening: short answer, table completion questions

Speaking: answering questions about familiar topics, answering questions about your opinion

Vocabulary & Grammar Development

Day 11: Listening

Day 12: Speaking

Day 13: Grammar

Day 14: Mini test 2

5.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 3A

Environment

Reading: classification, short answer and list matching questions

Writing: writing about habits

Vocabulary & Grammar Development

Day 15: Reading

Day 16: Writing

Day 17: Vocabulary

6.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 3B

Environment

Listening: listening to numbers, table completion, short answer questions

Speaking: talking about a topic 

Vocabulary & Grammar Development

Day 18: Listening

Day 19: Speaking

Day 20: Grammar

Day 21: Mini test 3

7.

Bài kiểm tra tiến độ số 1 kỹ năng Đọc & Viết

Bài thi IELTS 

Reading Test

Writing Test

Day 22: Reading

Day 23: Writing

Day 24: Vocabulary

8.

Bài kiểm tra tiến độ số 1 kỹ năng Nghe & Nói 

Bài thi IELTS

Listening Test

Speaking Test

Day 25: Listening

Day 26: Speaking

Day 27: Grammar

Day 28: Mini test 4

9.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 4A

Architecture

Reading: table & diagram completion, summary completion, short answer questions

Writing: describing a building

Vocabulary & Grammar Development

Day 29: Reading

Day 30: Writing

Day 31: Vocabulary

10.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 4B

Architecture

Listening: short answer, form completion, table completion questions

Speaking: comparison, presenting your opinion

Vocabulary & Grammar Development

Day 32: Listening

Day 33: Speaking

Day 34: Grammar

Day 35: Mini test 5

11.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 5A

Education

Reading: MCQ, skimming skill, note completion questions

Writing: writing an email/a letter

Vocabulary & Grammar Development

Day 36: Reading

Day 37: Writing

Day 38: Vocabulary

12.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 5B

Education

Listening: completion questions

Speaking: expressing agreement & disagreement

Vocabulary & Grammar Development

Day 39: Listening

Day 40: Speaking

Day 41: Grammar

Day 42: Mini test 6

13.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 6A

Technology

Reading: matching questions

Writing: describing a device

Vocabulary & Grammar Development

Day 43: Reading

Day 44: Writing

Day 45: Vocabulary

14.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 6B

Technology

Listening: True False, diagram labelling questions

Speaking: speaking on a topic, presenting your opinion

Vocabulary & Grammar Development

Day 46: Listening

Day 47: Speaking

Day 48: Grammar

Day 49: Mini test 7

15.

Bài kiểm tra tiến độ số 2 kỹ năng Đọc & Viết

Bài thi IELTS

Reading Test

Writing Test

Day 50: Reading

Day 51: Writing

Day 52: Vocabulary

16.

Bài kiểm tra tiến độ số 2 kỹ năng Nghe & Nói 

Bài thi IELTS

Listening Test

Speaking Test

Day 53: Listening

Day 54: Speaking

Day 55: Grammar

Day 56: Mini test 8

17.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 7A

Culture

Reading: table & summary completion, matching questions

Writing: presenting your ideas

Vocabulary & Grammar Development

Day 57: Reading

Day 58: Writing

Day 59: Vocabulary

18.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 7B

Culture

Listening: note completion, short answer questions

Speaking: speaking on a topic, speaking about your opinions

Vocabulary & Grammar Development

Day 60: Listening

Day 61: Speaking

Day 62: Grammar

Day 63: Mini test 9

19.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 8A

Cities

Reading: skimming, table completion, short answer questions

Writing: writing about cities

Vocabulary & Grammar Development

Day 64: Reading

Day 65: Writing

Day 66: Vocabulary

20.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 8B

Cities

Listening: choosing item from a list, completion questions

Speaking: comparison, describing a place

Vocabulary & Grammar Development

Day 67: Listening

Day 68: Speaking

Day 69: Grammar

Day 70: Mini test 10

21.

Kỹ năng Đọc & Viết Unit 9A

Health

Reading: short answer, MCQ, completion questions

Writing: writing a summary

Vocabulary & Grammar Development

Day 71: Reading

Day 72: Writing

Day 73: Vocabulary

22.

Kỹ năng Nói & Nghe Unit 9B

Health

Listening: choosing items from list, completion questions

Speaking: speaking about a person

Vocabulary & Grammar Development

Day 74: Listening

Day 75: Speaking

Day 76: Grammar

Day 77: Mini test 11

23.

Bài kiểm tra cuối khóa kỹ năng Đọc & Viết

Bài thi IELTS

Reading Test

Writing Test

Day 78: Reading

Day 79: Writing

Day 80: Vocabulary

24.

Bài kiểm tra cuối khóa kỹ năng Nghe & Nói 

Bài thi IELTS

Listening Test

Speaking Test

Day 81: Listening

Day 82: Speaking

Day 83: Grammar

Day 84: Mini test 12

25.

Tổng kết 

Tổng kết

Nhận xét về bài thi cuối khóa

   

Course Book: Headway Academic Skills IELTS Study Skills Level 1

Chúc các bạn thành công trên hành trình chinh phục IELTS cùng Fed English. 

Bài viết cùng danh mục