Chính sách thanh toán

Khóa học mua lại không được trả lại.

Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu hãy gửi mail cho chúng tôi qua: fedenglishcente@gmail.com

Địa chỉ: Fed English, số 41 Phố Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0963564556

Chính sách bảo mật

Chúng tôi, đại diện trung tâm Anh Ngữ Fed English cam kết sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho những mục đích khác ngoài việc thực hiện giao dịch mua bán khóa học và hỗ trợ khách hàng trong quá trình học tập cùng Fed English.

Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu hãy gửi mail cho chúng tôi qua: fedenglishcente@gmail.com

Địa chỉ: Fed English, số 41 Phố Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0963564556