ABOUT FED ENGLISH

"We don't sell an English course, we sell a package of happiness"

Chúng tôi không bán một khoá học tiếng Anh, chúng tôi bán một gói hạnh phúc.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến trải nghiệm học tập hạnh phúc từ đó nâng tầm giá trị con người Việt Nam.

Tầm nhìn

tầm nhìn

Fed English định hướng trở thành tập đoàn giáo dục hàng đầu đất nước Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng giáo dục là con đường sáng của trí tuệ, thành công và hạnh phúc.

Giá trị cốt lõi